Repertuar

Teatr Mazowiecki na Mazowszu

TMnaMazowszu czarne tło 332x200pxPod kierownictwem Teatru Mazowieckiego w lutym 2015 roku została powołana sieć partnerskich scen na Mazowszu. Jej ideą jest wyjście ze sztuką teatralną poza centra wielkomiejskie i przekonanie, że właśnie tam, i przy pomocy lokalnych partnerów, należy szukać odbiorców i budować publiczność.
Projekt, początkowo swym zasięgiem obejmujący kilka miejscowości Mazowsza, bardzo szybko się rozwija i przynosi coraz lepsze efekty. Dzięki podjętym działaniom, spektakle teatralne z cenionymi aktorami najlepszych scen warszawskich na stałe weszły już do kalendarza wydarzeń kulturalnych w Mławie, Ciechanowie i Ostrowi Mazowieckiej. Lista partnerów w ciągu roku  wzrosła z kilku do 14 ośrodków na Mazowszu, w takich miejscowościach jak: Ciechanów, Góra Kalwaria, Grójec, Łochów, Mińsk Mazowiecki, Mława, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Płońsk, Podkowa Leśna, Sokołów Podlaski, Wyszków, Węgrów, Żuromin.
Lista partnerów jest otwarta i z czasem będzie powiększana o nowe sceny. Główną korzyść sieci ma stanowić stworzenie alternatywnej oferty dla sztuki komercyjnej i zapewnienie mieszkańcom mazowieckich miejscowości bez instytucji teatru, stałego dostępu do artystycznych spektakli w wykonaniu najlepszych aktorów.

IDEA I MISJA
Projekt sieci scen na Mazowszu powstał w ramach wdrażania nowej strategii Mazowieckiego Instytutu Kultury, którego częścią jest Teatr Mazowiecki, do 1 października 2014 r. działający pod nazwą TEATRPRAGA.PL. Przynależność Teatru Mazowieckiego do Mazowieckiego Instytutu Kultury i wynikające z tego szanse oraz możliwości, wyznaczają kierunek działań. Nowa nazwa to znak konsekwentnie wdrażanych zmian w organizacji teatru, których celem jest wykorzystanie potencjału mazowieckich ośrodków kultury z nowoczesnym zapleczem sceniczno-technicznym. W projekcie bierze obecnie udział 14 instytucji kultury.

Projekt zakłada stworzenie silnej, rozpoznawalnej grupy partnerskich ośrodków kultury i zarazem grupy scen, która będzie identyfikowana poprzez działania teatralne i promocyjne oparte na jednolitej i wspólnej strategii komunikacji. W promocji sieci szczególny nacisk zostanie położony na jak najlepsze wykorzystanie mediów lokalnych Mazowsza oraz własnych możliwości promocyjnych partnerów sieci (głównym kanałem mają być emisje w salach ośrodków przed seansami filmowymi).

KORZYŚCI I ZAŁOŻENIA
Podstawową korzyścią projektu jest stała i regularna prezentacja wartościowych i wysokiej jakości przedstawień teatralnych na Mazowszu, w miejscowościach, w których nie ma teatru jako takiego. W repertuarze sieci znajdą się przedstawienia wyprodukowane przez Teatr Mazowiecki oraz starannie wybrane spośród tytułów gościnnych. Oprócz pokazów spektakli będą organizowane wieczory autorskie poświęcone publikacjom z serii „Biblioteka Teatru” Teatru Mazowieckiego, w ramach której ukazała się książka „Pytania, które się nie kończą” Mai Komorowskiej i Tadeusza Sobolewskiego.
Spektakle będą grane cyklicznie w wybranych ośrodkach, przy tym w bardzo przystępnej cenie biletów (tak aby cena biletów nie stanowiła bariery dostępu). Wpływy ze sprzedaży biletów będą przeznaczane m.in. na działania promocyjne i realizację wspólnych projektów, w tym premier, warsztatów teatralnych i edukacyjnych. Należy podkreślić, że wszyscy partnerzy programu ponoszą wspólną odpowiedzialność finansową za jego realizację i promocję.

CELE KULTUROWE, EDUKACYJNE I SPOŁECZNE
– dotarcie do licznej publiczności Mazowsza z repertuarem teatralnym TEATRU MAZOWIECKIEGO i budowanie stałej, wiernej teatrowi widowni regionalnej;

– kształtowanie świadomego odbiorcy teatru, doceniającego prawdziwą i wartościową sztukę teatralną;

– promocja sztuki artystycznej, jako alternatywy dla łatwej, rozrywkowej i komercyjnej oferty;

– aktywizacja lokalnych środowisk twórczych i społeczności lokalnych Mazowsza;

– wypracowanie atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturowej i warsztatowej dla uczestników programu, co przyczyni się do podnoszenia kompetencji kadry oświaty i kultury na Mazowszu;

– nawiązanie rzeczywistej, aktywnej i wieloletniej współpracy pomiędzy TEATREM MAZOWIECKIM a ośrodkami kultury na Mazowszu.

 

KONTAKT

Agnieszka Daroch
tel. 665 557 855
a.daroch@teatrmazowiecki.pl

 

Teatr Mazowiecki Teatr Mazowiecki Teatr Mazowiecki Teatr Mazowiecki
realizacja: estinet.pl